• ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

   Проектиране на жилищни, производствени и обществени сгради, лечебни заведения и др.
   Решения за интериорните пространства в проектираните от нас обекти, решения за визията на строежа.
   Изработване на инвестиционен проект, включващ всички необходими проектни части за одобрение и издаване на Разрешение за строеж.
   Проектиране съобразно характерните особености на имота и местността, предназначението на сградата и специфичните изисквания на клиента.
   Създаване на функционални пространства, залагайки на изпълними решения, които удовлетворяват изискванията на клиента.

   • УСЛУГИ:
    • Консултации
    • Проучване
    • Проектиране
    • Архитектура
    • Технология
    • Дизайн
    • Узаконяване

    Цената за изготвяне на архитектурен, технологичен или интериорен проект зависи от няколко фактора:
    - предназначение на сградата или пространството (жилище, офис, магазин, др.);
    - обща застроена площ за разработване;
    - сложност и начленяване на пространството;
    - архитектурен/интериорен стил, в който ще бъде разработен проекта.

    В зависимост от характеристиките на обекта и изискванията на клиента, цената за разработване на проект може да варира в много широки граници.
    Потърсете ни за оферта, за да я изготвим конкретно за Вашия обект.

   • Архитектура, Проектиране, Узаконяване
    • Проектиране и координиране на разработки по части: Архитектурна, технологична, водоснабдяване и канализация, електро, отопление и вентилация, конструктивно становище, техническа обосновка по лъчезащита /за рентгенови кабинети/.
    • Съгласуване на проектната документация и узаконяване
    • Интериор, дизайн, производство и монтаж на стандартни и индивидуално проектирани медицински мебели
    • Подготвяне на строителните книжа за узаконяване на помещението.
    • Сключване на договор с експлоатационните дружества – Вик и Енергоснабдяване.
    • Придвижите строителната документация за издаване на разрешение за преустройство и разрешение на ползване.
    • Консултации как да регистрирате практиката си в РЗИ, Медицински Надзор.
    • Консултации за узаконяване на рентгенова апаратура. Процедури. Документи.
    Виж повече