• За нас

                Ние сме колектив от проектантски бюра "АРТ ДЕПО" и "АЛЕКС АИА", чиято дейност стартира през 1990г. Екипът ни предлага комплексно обслужване, обхващащо всички етапи на инвестиционното проектиране - предпроектни проучвания и консултации, изработка на инвестиционния проект в идейна, техническа или работна фаза, окомплектовка и придвижване на необходимата строителна документация за получаване на разрешение за строеж, авторски надзор и съдействие за реализацията на проекта.

    
   Ние разработваме креативни решения в архитектурния дизайн на:
       - Жилищни и вилни сгради;
       - Офис - сгради;
        - Обществени и промишлени сгради;
       - Хотели;
       - Лечебни заведения: амбулатории, медицински и дентални центрове, медико-диагностични и медико-технически лаборатории;
       - Интериорен дизайн и обзавеждане;
       - Изработка и монтаж на мебели.
    
   ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
       - Инвестиционно проектиране: архитектура, технология, строителни конструкции, електроинсталации и мълниезащита, водоснабдяване и канализация, отопление и вентилация, енергийна ефективност, геодезия, пожарна безопасност, безопасност и здраве, ландшафтна архитектура;
      - Интериорен дизайн, екстериор, 3D визуализации;
      - Преустройства и реконструкции на съществуващи сгради;
      - Заснемане за узаконяване;
      - Авторски надзор, технически и инвеститорски контрол;
      - Подробни устройствени планове;
      - Консултации във всички инвестиционни етапи;
      - Авторски надзор на изпълнението на проекта;
      - Технологично оборудване и радиационна защита на рентгенови кабинети, проектиране;
      - Проект "Радиационна защита";
    
        Работим с висококвалифициран колектив от специалисти с дългогодишен опит, който ще Ви съдейства в изготвянето и реализацията на Вашия проект.
   "АРТ ДЕПО" ЕООД и "АЛЕКС АИА" ЕООД успешно изпълни много проекти.